ท่าปอม จุดนัดพบบรรจบ 2 สายธาร

ท่าปอมคลองสองน้ำ จุดนัดพบของน้ำจืดจากใต้ดินกับน้ำเค็มจากทะเลอันดามัน ทำให้น้ำอุดมไปด้วยแร่ธาตุนานาชนิด ความแปลกอย่างหนึ่งคือสีน้ำในคลองสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามการขึ้นลงของระดับน้ำทะเล นอกจากนี้ท่าปอมถือเป็นจุดบรรจบรวมกันของ 3 ป่า ได้แก่ ป่าโกงกาง ป่าชายเลน และป่าพรุ เป็นระบบนิเวศน์ที่น่าพิศวง

Location

แผนที่