คลองสระแก้ว ธารน้ำกลางป่า ฉายา อะเมซอนของกระบี่

ลำน้ำคลองธรรมชาติ สะอาด ใส ไหลเย็น เห็นตัวปลาน้อยใหญ่ว่ายไปมา น้ำไหลผ่านป่าดิบป่าพรุที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก ชาวบ้านในพื้นที่ช่วยกันรักษาธรรมชาติและระบบนิเวศน์ จนได้ฉายาว่า เป็นอะเมซอนของกระบี่ ด้วยความที่เป็นคลองน้ำใสออกสีเขียวอมฟ้า ทำให้คลองสระแก้วมีอีกฉายาหนึ่ง คือ “บลูลากูน” ที่สวยงามไม่แพ้ บลูลากูนของวังเวียงที่เรารู้จักกันเลยทีเดียว ที่นี่มีกิจกรรมที่สามารถทำได้ ทั้งการเล่นน้ำ พายเรือคยัค ชมนกชมไม้ พักผ่อนหย่อนใจใกล้ชิดธรรมชาติ

Location

แผนที่