คลองหรูด ลื่นไถลกับสไลเดอร์แบบบ้านๆ

“หรูด” เป็นภาษาใต้ แปลว่า ลื่นไถล หรือ สไลด์

แรกเริ่มคลองหรูดเป็นคลองสาธารณะ ชื่อว่าคลองหนองทะเล ในอดีตเนื่องจากชาวบ้านแถวนั้นประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ จึงมีการสร้างฝายชะลอน้ำ เทคอนกรีตลาดเอียง เพื่อกักเก็บน้ำให้ชุมชน ต่อมาตะไคร่น้ำเริ่มเกาะฝายจนเกิดพื้นผนังลื่น เด็กๆ ในละแวกนั้นพากันมาเล่นน้ำโดยใช้ที่ลาดเอียงเป็นสไลเดอร์ เป็นที่มาของคำว่า คลองหรูด ด้วยน้ำใสไหลเย็น และธรรมชาติที่สมบูรณ์ ร่มรื่น จึงมีอีกหนึ่งกิจกรรมตามมาคือพายเรือคยัคชมธรรมชาติ จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้ใหญ่เที่ยวได้ เด็กก็เที่ยวดี

Location

แผนที่