สระมรกต

สระมรกต อัญมณีสีเขียวใสใจกลางป่า

อัญมณีอะไรอยู่ในป่า???
มรกตไง สระมรกต!!!
สระน้ำจืดขนาดใหญ่กลางป่าที่ราบต่ำผืนสุดท้ายของประเทศไทย มีเอกลักษณ์และความงามของน้ำสีเขียว และยังเปลี่ยนสีไปตามวันเวลาและสภาพแสง มีความร่มรื่น เหมาะกับการเล่นน้ำ นอกจากนี้ทางเดินเข้าไปยังสระมรกตยังเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เป็นสวรรค์ของนักดูนก เพราะเราอาจจะได้พบเห็นนกหายากหลายชนิด และที่นี่ยังเป็นบ้านหลังสุดท้ายในประเทศไทยของนกแต้วแร้วท้องดำอีกด้วย

Location

แผนที่