Showing 1–12 of 22 results

ลำน้ำคลองธรรมชาติ สะอาด ใส ไหลเย็น เห็นตัวปลาน้อยใหญ่ว่ายไปมา น้ำไหลผ่านป่าดิบป่าพรุที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก ชาวบ้านในพื้นที่ช่วยกันรักษาธรรมชาติและระบบนิเวศน์ จนได้ฉายาว่า...

แรกเริ่มคลองหรูดเป็นคลองสาธารณะ ชื่อว่าคลองหนองทะเล ในอดีตเนื่องจากชาวบ้านแถวนั้นประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ จึงมีการสร้างฝายชะลอน้ำ เทคอนกรีตลาดเอียง เพื่อกักเก็บน้ำให้ชุมชน...

แหล่งท่องเที่ยว

ชุมชนหนองทะเล

แหล่งท่องเที่ยว

ชุมชนแหลมสัก

ท่าปอมคลองสองน้ำ จุดนัดพบของน้ำจืดจากใต้ดินกับน้ำเค็มจากทะเลอันดามัน ทำให้น้ำอุดมไปด้วยแร่ธาตุนานาชนิด ความแปลกอย่างหนึ่งคือสีน้ำในคลองสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามการขึ้นลงของ...

แหล่งท่องเที่ยว

น้ำตกร้อน

น้ำตกน้ำร้อนแห่งเดียวในประเทศไทย จากพลังความร้อนใต้เปลือกโลก เจอกับสายน้ำ และแร่ธาตุจากภูเขาเกิดเป็นธารน้ำอุ่น นับได้ว่าเป็น “ธาราบำบัด” เพราะสามารถช่วยกระตุ้นการไหลเวียน...

แหล่งท่องเที่ยว

น้ำตกห้วยโต้ โอ้โห 11 ชั้น

น้ำตกขนาดใหญ่ที่มีถึง 11 ชั้น แต่ละชั้นก็จะมีแอ่งน้ำที่เรียกว่า วัง ซึ่งมีทั้งหมด 5 วัง โดย วังเทวดา ชาวบ้านถือว่าเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่หากใครอยากเห็นเทวดา ให้นำ ดอกไม้ ธูปเทียน...

บนเขาหงอนนาค เชื่อกันว่าเป็นพื้นที่ของพญานาค สถานที่ต่างๆ จึงเกี่ยวข้องกับพญานาค ทั้ง เขาหงอนนาค สะดือนาค แหลมหางนาค รวมถึงน้ำตานาค ซึ่งน้ำตานาคนี้ เป็นบ่อน้ำขนาดเล็กที่...

น้ำร้อนและน้ำทะเลที่ผสมกันในชั้นใต้ดิน และดันขึ้นมาเป็นน้ำพุร้อน อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่มีคุณค่า น้ำพุร้อนเค็ม จ.กระบี่ เป็นน้ำพุร้อนเค็มแห่งเดียวในประเทศไทย และมีเพียง 2 แห่งในโลกเท่านั้น มีจำนวนถึง...

แหล่งท่องเที่ยว

บ้านถ้ำเสือ

แหล่งท่องเที่ยว

บ้านไหนหนัง